ЦИФРЛЫҚ ЭЖА (SMART GRIDS ТЕХНОЛОГИЯСЫ)

Электр желілерінің цифрлық ауданы (ЭЖЦА) 0,4 кВ желілерде тұрмыстық және ұсақ моторлы тұтынушыларды есепке алудың зияткерлік жүйесі негізінде құрылатын бірыңғай бағдарламалық-аппараттық кешен болып табылады.

ЦИФРЛЫҚ ЭЖА (SMART GRIDS ТЕХНОЛОГИЯСЫ)

МАҚСАТЫ

Электр желілерінің цифрлық ауданы (ЭЖЦА) 0,4 кВ желілерде тұрмыстық және ұсақ моторлы тұтынушыларды есепке алудың зияткерлік жүйесі негізінде құрылатын бірыңғай бағдарламалық-аппараттық кешен болып табылады. Зияткерлік есепке алу жүйесін орнату кезінде электржелілік компания 10-0,4 кВ желілерді цифрландыру бойынша келесі міндеттерді іске асыру мүмкіндігіне ие болады:
·         ТП / КТП 6-10 кВ телемеханика;
·         өрт және күзет дабылын бақылау;
·         0,4 кВ және ТП/КТП 6-10/0,4 кВ абоненттері арасында, сондай – ақ ТП/КТП 6-10/0,4 кВ және 110-35 кВ тораптық ҚС арасында автоматты резервтеумен ақпаратты берудің меншікті арналарын құру;
·         ақпаратты берудің жалпы жүйесіне реклоузерлерді біріктіру;
·         ПКЭ бақылау.

ЕНГІЗУДІҢ НӘТИЖЕСІ 

·         Электр энергиясының техникалық және коммерциялық шығындарын азайту;
·         10/0,4 кВ (ТП/КТП) желілерінің 100% байқалуы және реклоузерлерді пайдалана отырып, электр желілерін автоматты түрде өздігінен қалпына келтіру функциясын іске асыру есебінен SAIDI және SAIFI көрсеткіштерін жақсарту.

ЭЖЦА АРХИТЕКТУРАСЫ

10 – 0,4 кВ желілерді цифрландыру міндеттері ТП/КТП және 110/35 кВ ҚС арасында ақпарат беру арналарының меншікті инфрақұрылымын құру арқылы орындалады:
·         868 МГц лицензияланбаған жиілік диапазонындағы сымсыз MESH желілері,
·         6-10 кВ жоғары вольтты желілер бойынша PLC MESH-желісі.

Арна құраушы жабдықтың функциялары 6-10/0,4 кВ ТП/КТП-да және реклоузерлерде зияткерлік есепке алу жүйесін құру шеңберінде орнатылатын МК-01.А ДЖБҚ/коммуникаторда іске асырылады.
868 МГц диапазонды сымсыз MESH-желілердің және PLC 6-10 кВ деректерді беру желілерінің үйлестірушілері 110-35 кВ тораптық ҚС орнатылады.
      868 МГЦ АРАЛЫҒЫНДАҒЫ СЫМСЫЗ MESH ЖЕЛІСІНІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ:
·         Жұмыс жиілігінің диапазоны 868,7-869,2 МГц,
·         Жұмыс жиіліктерінің саны-4, шығу қуаты – 25 мВт,
·         Деректерді беру жылдамдығы - 50 кБит/с,
·         Бір ішкі желідегі базалық станциялар саны - 2 (негізгі/резервтік),
·         Бір желідегі қашықтағы станциялардың оңтайлы саны-50-ден аспайды,
·         Желідегі ретрансляциялар саны-32,
·         1 объектілер арасындағы ақпаратты беру қашықтығы-1,5 км.
868 МГЦ ауқымындағы сымсыз MESH желісінің артықшылықтары:
·         Байланыс арнасы Тапсырыс берушіге тиесілі. 110 кВ ҚС-дағы МИР MK-01.А (USD) коммуникаторы жиіліктер, қосымша жабдықтар мен байланыс операторының қызметтері үшін ақы төлеудің қажеті жоқ, лицензияланбаған жиілік диапазонында сымсыз желінің үйлестірушісі ретінде әрекет етеді.
·         Берудің жоғары жылдамдығы LAURA, СР (СТАЖ) технологияларына қарағанда, ВАВИО ПС, РП, ТП/КТП арасында деректерді автоматты ретрансляциялау қағидатын пайдаланады.
·         Бір ішкі желіде (негізгі және резервтік) 2 базалық станцияны тағайындау есебінен абоненттерді негізгі желі істен шыққан жағдайда автоматты түрде қайта қосу сенімділігі.
ВЛ/КЛ 6 – 10 КВ (PLC 10 КВ)БОЙЫНША БАЙЛАНЫС АРНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ:
·         Беріліс арнасы – «фаза-жер» (тек бір қосылу құрылғысы қажет);
·         Ретрансляция деңгейінің саны-7;
·         Өздігінен жасалатын және өздігінен қалпына келтірілетін MESH-желісі;
·         Түйіндер арасындағы берілу қашықтығы-5-7 км дейін;
·         Беріліс жылдамдығы-140 кбит*с дейін.
ВЛ/КЛ 6 – 10 кВ (PLC 10 кВ)бойынша байланыс арнасының артықшылықтары:
·         Байланыс операторының жиіліктері, қосымша жабдықтары мен қызметтері үшін ақы төлеудің қажеті жоқ - 6-10 кВ ПС 110 кВ 6-10 кВ ВЛ/КЛ бойынша деректерді беру арнасының маршрутизаторы ретінде әрекет ететін ДЖБҚ МИР МК-01.А.
·         Максималды ақпараттық қауіпсіздік-6-10 кВ ВЛ/КЛ қосылу мүмкін емес (өте қиын), арна толығымен Тапсырыс берушіге тиесілі.
·         140 кбит * с дейін жоғары жылдамдықты беру-ТП/КТП, реклоузерлер (MESH-желі) арасында деректерді автоматты ретрансляциялау қағидаты қолданылады.
6-10/0,4 КВ ТП/КТП ДЕҢГЕЙІНДЕ ОАЭЖ ҮШІН ТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМНІҢ НЕГІЗГІ МҮМКІНДІКТЕРІ:
·         МИР МК-01.А ДЖБҚ-коммуникаторының деректерді бір мезгілде 2 орталыққа – ИВК және ОИК-ға бере отырып, ТМ контроллерінің функцияларын орындауы (МЭК 870-5-104 хаттамасы бойынша);
·         РС-485 бойынша МК-01-ге қосылған ПУ-ны СПОДЭС хаттамасы бойынша көп функциялы өлшеу түрлендіргіштері ретінде пайдалану;
·         МВ-01 модульдері арқылы ТС/ТУ сигналдарының санын кеңейту мүмкіндігі, оның ішінде 0,4 кВ ТП/КТП шығыс фидерлерінде кернеудің болу датчигі ретінде МВ-01.А кірісін пайдалану мүмкіндігі;
·         ПУ және ДЖБҚ коммуникаторы арасындағы 2 байланыс арнасы-PLC және Zigbee (резервтеу);
·         ПУ және ДЖБҚ арасындағы байланыс арналарында MESH-желілерінің қағидаларын пайдалану;
·         МК-01.А арқылы ПУ-ға тікелей қол жеткізу (туннельдеу) мүмкіндігі (ПУ деңгейінде бір мезгілде 2 қосылысты қолдау);
·         МИР БП-16 ионисторларындағы ТМ контроллері функцияларының жұмыс қабілеттілігін 5-3 минут ішінде сақтау мүмкіндігімен үздіксіз қоректендіру көзі.
·         IEC 61850-8 хаттамасын қолдау мүмкіндігі.

background