«МИР-СВЕТ» СЖ ДБАЖ

«МИР-СВЕТ» сыртқы жарықтандыруды диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйесі (СЖ ДБАЖ) желілердің ағымдағы электр параметрлерін үздіксіз өлшеумен және бақылаумен, электр энергиясын тарифтік емес есепке алумен, сыртқы жарықтандыру жабдықтары мен желілерінің күйін диагностикалаумен сыртқы жарықтандыру желілерін орталықтандырылған басқаруға арналған.

«МИР-СВЕТ» СЖ ДБАЖ

ЖҮЙЕНІҢ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

«МИР-СВЕТ» сыртқы жарықтандыруды диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйесі (СЖ ДБАЖ) желілердің ағымдағы электр параметрлерін үздіксіз өлшеумен және бақылаумен, электр энергиясын тарифтік емес есепке алумен, сыртқы жарықтандыру жабдықтары мен желілерінің күйін диагностикалаумен сыртқы жарықтандыру желілерін орталықтандырылған басқаруға арналған.

ЖҮЙЕНІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

·         нақты объектінің, объектілер тобының, барлық объектілердің көше жарығының шамдарын (ДНаТ, ДРЛ, жарықдиодты) тәуелсіз фазалық қосу және ажырату:
―     берілген жылдық кестеге сәйкес кесте бойынша автоматты түрде;
- орталық диспетчерлік пункттен оператордың командалары бойынша;
- қоректендіру пунктінің (ҚП)жергілікті басқару панелінен қолмен режимде;
·         ӨЖ басқару объектілерінің ағымдағы жағдайы, СЖ желісінің параметрлері туралы жалпы диагностикалық ақпаратты жедел ұсыну;
·         жеке ҚП туралы ақпаратты кеңейтілген түрде ұсыну;
·         циклдік (берілген уақыт аралығымен) және ҚП жеке сауалнама;
·         ҚП-ның байланысқа бастамашыл шығуы (КҚ өзгеруі, қондырғылардың артуы);
·         жұмыс режимдері, желі параметрлерінің шамасы және жабдықтың жай-күйі туралы телеметрия деректерін сервер жадында, бірақ оқиғаны тіркеу және ақпаратты қабылдау уақытын көрсете отырып жинау және сақтау;
·         сақталған ақпаратты ағымдағы тәулік үшін де, мұрағаттық деректердің кез келген күні үшін де дисплей экранындағы ақпараттың ағымдағы мәндерін көрсете отырып графиктер, кестелер және мнемосхемалар түрінде жаңғырту;
·         бақыланатын параметрлердің шектерін (шектерін) белгілеу;
·         уақыт, кесте, басқару командаларының қондырғыларын диспетчерден ҚП объектілеріне беру;
·         рұқсат етілген, парольмен қорғалған пайдаланушыларға берілген өкілеттіктерге сәйкес жүйеге кіру мүмкіндігі;
·         қуат өшірілген кезде ақпарат пен қондырғыларды сақтау;
·         тұтынылатын бірақ электр энергиясының тарифтік есебі бойынша автоматты;
·         басқару функцияларын қоректендіретін ТП және күзет сигнализациясының кететін фидерлері бойынша электр энергиясын автоматтандырылған есепке алу функцияларымен біріктіру;
·         қызмет көрсетуші және пайдаланушы персоналды диспетчердің іс-қимылын және жүйенің жұмысын хаттамалаумен анықталған авариялық оқиғалар туралы жарық және дыбыс дабылымен хабардар ету;
·         бақыланатын оқиғалар операторының командасы бойынша автоматты түрде құжаттау және квитирлеу, оларды жедел мәлімет түрінде баспаға шығару.

background